Ochrona środowiska i opłata depozytowa

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produktach, oznacza, że nie powinny one być traktowane jako zwykłe odpadki gospodarstwa domowego. Stosując prawidłową utylizację baterii i akumulatorów zapobiega się potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. O

Stosownie do zapisów ustawy o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z dnia 28 maja 2009 r.) oraz ustawy o ochronie środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627) , w przypadku nie zdania starego akumulatora przy zakupie nowego, do końcowej ceny zamówionego akumulatora objętego ww. ustawą doliczona zostanie kaucja zwrotna w wysokości 30 zł. Kaucja zostanie zwrócona gdy w terminie 30 dni od daty zakupu akumulatora kwasowo – ołowiowego kupujący dostarczony zużyty akumulator sprzedawcy.

Produkty podlegające recyklingowi można zwrócić sprzedawcy lub w poniższych punktach:

Moto-Profil Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzieniec 10
441-506 Chorzów

Profi – System
ul. Józefowska 76
40-145 Katowice

Banner Polska Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 234
40-861 Katowice

Akumulatory Tarnobrzeg
ul. Aleja Warszawska 37
39-400 Tarnobrzeg

CCR Polska Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 124 lok. 18
02-577 Warszawa

Świat Akumulatorów
ul. Gryfińska 106
70-772 Szczecin

Ravis S.C.
ul. Piastowska 40
47-200 Kędzierzyn Koźle

więcej punktów można znaleźć klikając tutaj 

oplata depozytowa