Poprawne ładowanie akumulatora w aucie

Podczas ładowania akumulatora nie używać otwartego ognia, gdyż może to doprowadzić do eksplozji akumulatora. Ładowanie powinno się odbywać w pomieszczeniu ze sprawną wentylacją. Akumulatory ładujemy za pomocą prostownika. Jeżeli do ładowania użyjemy inteligentnego, impulsowego prostownika z mikroprocesorem to możemy ładować akumulator w pojeździe bez konieczności odłączania klem (szczegóły w instrukcji obsługi prostownika). Stosując natomiast zwykły prostownik transformatorowy powinniśmy postępować następująco:

  1. Wymontować akumulator ściągając najpierw klemę ujemną a następnie dodatnią
  2. Oczyścić zaciski odkręcić korki, sprawdzić poziom elektrolitu i w razie potrzeby uzupełnić wodą destylowaną (nie dotyczy akumulatorów bez możliwości uzupełniania poziomu elektrolitu). Nigdy nie dolewać kwasu !
  3. Podłączyć przewód dodatni z prostownika z klemą dodatnią , a ujemny z klemą ujemną.
  4. Włączyć prostownik i ładować akumulator prądem o natężeniu10% jego pojemności znamionowej np. akumulator 50Ah prądem 5A a 74Ah prądem 7,4A przez 10 godzin.
  5. Ładowanie należy prowadzić do uzyskania przez elektrolit gęstości 1.28g/cm3
  6. Należy zatrzymać lądowanie jeżeli temperatura elektrolitu przekroczy 55°C.


Podczas ładowania może nastąpić zjawisko intensywnego gazowania co wiąże się z niebezpieczeństwem wybuchu. Przy ładowaniu akumulatora powstaje wodór. Wodór w połączeniu z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową, która może eksplodować pod wpływem iskry elektrycznej. Stąd ładowanie akumulatorów należy przeprowadzać w dobrze wentylowanych wnętrzach lub na otwartym terenie.

Jak ładować akumulatory żelowe i AGM


Ładowanie akumulatorów AGM i żelowych powinno odbywać się przy pomocy specjalnych ładowarek. Ładowanie tych akumulatorów różni się napięciem końcowym ładowania, które w przypadku akumulatorów AGM i żelowych powinno wynosić

Jakie napięcie ładowania dla akumulatora 6V

- przy pracy buforowej 6,9 V

- przy pracy cyklicznej 7,25 V

 

Jakie napięcie ładowania dla akumulatora 12V


- przy pracy buforowej 13,8 V

- przy pracy cyklicznej 14,5 V.