Jak bezpiecznie przechowywać akumulator

Uruchomiony akumulator należy przechowywać w suchym, bezpiecznym miejscu a przede wszystkim w stanie naładowanym, przy czym płyty powinny być całkowicie zalane elektrolitem. Stan pełnego naładowania akumulatora należy utrzymywać przez okresowe doładowywanie. Przechowywanie akumulatorów dotyczy głównie motocyklistów oraz użytkowników urządzeń sezonowych, którzy bardzo często zapominają o kontrolowaniu stanu akumulatora. Każdy akumulator należy doładować gdy jego napięcie spoczynkowe spadnie poniżej 12,5V lub średnio raz na 3 miesiące. Akumulatory powinny być przechowywane w temperaturze powyżej 00C. Pozostawienie nie doładowanego akumulatora może doprowadzić do jego zasiarczenia, a w okresie zimowym do zamarznięcia elektrolitu.