Budowa akumulatora

Akumulator składa się z połączonych szeregowo kilku ogniw zanurzonych w rozcieńczonym kwasie siarkowym (H2SO4), Zewnętrzne ogniwa zawierają wyprowadzenia biegunów służące do podłączenia z obwodem elektrycznym. Ogniwo dodatnie wyprowadza biegun dodatni, ujemne – minusowy.

Ilość ogniw zależy od tego jakie napięcie należy uzyskać w końcowej fazie. Najpopularniejsze akumulatory to:

  • 6V – zbudowane z 3 szeregowo połączonych ogniw.
  • 12 V – zbudowane z 6 szeregowo połączonych ogniw.


Powyższa zależność wynika z tego, iż pojedyncze ogniwo jest wstanie wytworzyć napięcie rzędu 2,1 V.

Szczegółowa budowa akumulatora - jak zbudowany jest akumulator


budowa akumulatora

Blok akumulatora (obudowa) – wykonana jest z kwasoodpornego materiału. W większości przypadków do jej wykonania stosuje się polipropylen. Blok akumulatora 12V składa się z sześciu cel, natomiast 6V z trzech cel. Każda cela jest osobnym ogniwem, musi być ona szczelna a elektrolit nie może przelewać się między celami. W dolnej części obudowy znajdują się progi, na którym opiera się zestaw płyt. Między tymi progami mogą gromadzić się zanieczyszczenia a także masa czynna spływająca z płyt.

Wieczko (pokrywa z labiryntem)- jest bardzo ważnym elementem obudowy akumulatora. Ma za zadanie zagwarantować szczelność akumulatora, odprowadzić wydzielające się podczas pracy gazy oraz zabezpieczyć przed wybuchem. Wieczka akumulatorów obsługowych mają system odpowietrzania oraz korki, przez które w razie potrzeby można uzupełnić elektrolit. Wieczka akumulatorów bezobsługowych są szczelnie zamknięte i nie ma możliwości uzupełniania przez nie elektrolitu. Wieczka te mają specjalny system labiryntu, który podczas intensywnej pracy akumulatora zapobiega odparowaniu elektrolitu i powoduje jego skroplenie do cel – uzupełnienie.
wieczko akumulatora


Siatka (kratka) – jest szkieletem konstrukcyjnym stanowiącym podtrzymanie dla masy czynnej oraz przewodnikiem prądu elektrycznego. Pełni tę samą funkcję zarówno w płytach dodatnich jak i ujemnych. W skład stopu kratki wychodzi przede wszystkim ołów . W celu poprawienia właściwości elektrycznych, mechanicznych i odporności na korozje dodaje się: aluminium, cynę , wapno oraz srebro.

Płyta dodatnia - powstaje w procesie pastowania masą dodatnią kratki. Po procesie sezonowania ma kolor pomarańczowy, po uformowaniu zmienia barwę na brunatną.
Płyta dodatnia akumulatora


Płyta ujemna - powstaje w procesie pastowania masą ujemną kratki. Po procesie sezonowania ma kolor szary, po uformowaniu nie zmienia barwy nadal ma kolor metaliczno szary. Płyta ujemna jest cieńsza niż dodatnia.
Płyta ujemna akumulatora

Separator – jest przekładką z materiału nie przewodzącego, którego zadaniem jest odseparowanie płyty dodatniej od ujemnej jak również musi zapewnić swobodną wędrówkę elektrolitu. Zbudowany jest z reguły z tworzywa sztucznego o odpowiedniej porowatości przez które może swobodnie przepływać prąd w postaci jonów.
separator - budowa akumulatora

Ogniwo akumulatora – jest zestawem płyt dodatnich i ujemnych oddzielonych separatorem. Pojemność akumulatora zależy od ilości masy czynnej a prąd rozruchu od ilości płyt.
Jak wygląda ogniwo akumulatora

Elektrolit – jest roztworem kwasu siarkowego, w którym zanurzone są płyty. Elektrolit przewodzi między płytami prąd elektryczny. Jego gęstość przy prawidłowo naładowanym akumulatorze wynosi 1,28 g/cm3 w 25oC. Poziom elektrolitu w akumulatorze powinien wynosić 1,5 cm nad górne krawędzie płyt.