Wymiana akumulatora

Jak zdemontować akumulator?


Przed wymontowaniem akumulatora należy wyłączyć układ zapłonowy oraz wszystkie odbiorniki w pojeździe. Jeżeli pojazd wyposażony jest w centralny zamek, należy również wyciągnąć z niego kluczyki. Pozwoli to uniknąć zatrzaśnięcia kluczyków w środku. Demontując akumulator jako pierwszą odłącza się klemę ujemną, następnie klemę dodatnią. Następnie odkręca się akumulator od podstawy i wyciąga z pojazdu.

Poprawny montaż akumulatora

Przed zamontowaniem akumulatora należy sprawdzić czystość klem. Jeżeli są brudne, zaruściałe należy je dokładnie wyczyścić przy pomocy specjalnego przyrządu do czyszczenia klem lub papieru ściernego. Następnie montujemy akumulator w pojeździe w miejscu przeznaczonym przez producenta. Ważne jest aby akumulator był solidnie zamocowany do nadwozia czy ramy pojazdu, ponieważ każde wibracje i wstrząsy mogą doprowadzić do spływu masy czynnej a to znacznie skróci jego żywotność. Po prawidłowym zamocowaniu, należy zakonserwować bieguny akumulatora przy pomocy wazeliny technicznej lub specjalnie do tego przeznaczonego preparatu. Następnie jako pierwszą zakładamy klemę dodatnią na czop akumulatora a później ujemną. Po prawidłowym zamontowaniu akumulatora należy sprawdzić napięcie ładowania w pojeździe oraz pobory prądu nazywane inaczej upływnością.